Van điều khiển điện 6 ngả không có lò xo phản hồi

Van Vùng Điều Khiển 6 Ngả

Van điều khiển có đặc tính 6 ngả, sử dụng lý tưởng những cụm ống tỏa ra các hướng dưới trần nhà, làm giảm việc sử dụng dây điện vì chỉ sử dụng duy nhất một động cơ điều khiển thay vì hai. Giúp bỏ đi việc sử dụng nhiều van hóa đổi và  giúp  sử dụng duy nhất một cuộn coil cho hệ nước nóng và mát. Chính việc đống chặt khít giúp cô lập giữa luồng nước nóng và mát. Do vậy mà chúng ta có thể nhìn ra kết quả khác biệt của CV trong hệ nước nóng và mát, và theo đặc tính dòng lưu lượng tuyến tính.

  • Nhà Sản Xuất: Belimo Thụy Sỹ
  • Nguồn Gốc Xuất Xứ: Thụy Sỹ
  • Đại Diện Phân Phối: PGTech Việt Nam

Ứng dụng

Van điều khiển theo đặc tính, 6 được thiết kế lý tưởng cho hệ thống lạnh, hệ nhiệt, và các đơn vị cuộng quạt Fan Coil, giúp giảm lượng dây điều khiển do sử dụng chỉ một động cơ điều khiển thay vì 2 cuộn coild duy nhất co hệ nước nóng và mát.

Operation

A loop pressure relief is designed into port number two (2). This allows the increased pressure to dissipate to the supply loop on port number one (1). This is intended to release any pressure build up in the loop (coil) when the valve is in the closed position and is isolated from the system expansion vessel. The change in pressure occurs due to a change in the media temperature in the coil while isolated from the pressure vessel. The pressure relief does not affect the efficiency of the system because cross-fl ow cannot occur between the heating and cooling loops. The system loops (heating/cooling) should share a common expansion vessel to keep the system pressure and volume balanced.

Sản phẩm khác