Van điều khiển điện không phụ thuộc vào áp suất nối bích

Van model ePIV là van điều khiển có đặc tính không phụ thuộc vào áp suất 2 ngả, với một đồng hồ đo lưu lượng điện tử tích hợp và một thuật toán điều khiển hiệu quả. Van ePIV duy trì điểm dòng chảy không tính tới sự thay đổi chênh áp. Van đạt được kết quả này điều này với thuật toán hiệu quả của phương thức điều chỉnh tuyến tính dựa trên dòng lưu lượng được đo chính xác.

  • Việc cân bằng liên tục loại trừ được sự tràn của cuộn coil, giảm chi phí bơm.
  • Dễ dàng thay đổi tốc độ dòng chảy tối đa.
  • Khả năng thay đổi đặc tính dòng chảy của van (tỷ lệ cân bằng hoặc tuyến tín

Van không phụ thuộc vào áp suất loại ePIV 

Van Model ePIV trực tiếp đo lưu lượng bằng cách kết hợp một thiết bị đo lưu lượng và một van điều khiển 2 ngả. Động cơ điều khiển có một thuật toán hiệu quả để điều chỉnh van điều khiển để duy trì dòng chảy chính xác dựa trên các tín hiệu điều khiển được thiết lập bởi các bộ điều khiển DDC. Chỉ số hiện thị lưu lượng được báo lại cho bộ điều khiển có sử dụng một tín hiệu tiêu chuẩn, và giá trị này có thể được sử dụng bởi hệ thống tự động được lập trình để thực hiện kiểm soát hiệu quả và làm  tối  ưu hóa khả năng sử  dụng nguồn năng lượng.

Van Model ePIV có thể được sử dụng để điều tiết dòng chảy qua bộ xử lý không khí, các coil nhiệt và làm mát, đơn vị coild quạt,  hệ thông gió, và bộ phận coils tái cấp nhiệt VAV.

Sản phẩm khác